Aktualności
Historia
"Żagańskie obozy jenieckie 1939-1945"
Stalag Luft III
Tereny poobozowe
Wieża Widokowa
Archiwum
Galeria
Wystawy
Linki
Apel
Oferta
Kontakt
Sklep
Apel
Apel - komunikat

Za przekazanie do muzeum pamiątek (np: kartki pocztowe, listy, zdjęcia itp), związane z Żaganiem w tym okresie należących do byłych jeńców, jak również innych rzeczy związanych z żagańskimi obozami będziemy bardzo wdzięczni.

W związku z tym, że cały ciężar utrzymania muzeum spoczywa wyłącznie na gminie Żagań o statusie miejskim, prosimy również o wsparcie finansowe. Utrzymanie muzeum na odpowiednim poziomie, jak również remonty, konserwacje, naprawy przekraczają możliwości finansowe Miasta.

Ewentualne datki prosimy przekazywać na konto bankowe:

BGŻ SA Oddział Regionalny O/Zielona Góra
oddz. C w Żaganiu ul. Szprotawska 4


nr 09203 00045 111 00000005 00560.


Serdecznie dziękujemy.


serwis zarządzany przez e-CMS • projekt i wykonanie e-line © 2004